مدیران خبرگان سهام

اعضای هیئت مدیره

سید محسن حسینی خلیلی

رئیس هیئت مدیره

ناصر آقاجانی

مدیر عامل

مجید شهسواری

عضو هیئت مدیره

المیرا نجف تومرایی

عضو هیئت مدیره

اسامه آیت الهی

عضو هیئت مدیره

مدیران

مهدی پاشایی

تحلیل ، مشاوره و صندوق

سمیه عودباشی

معاملات آنلاین

ماریا علیزاده

پذیرش

معصومه غلامی

بورس کالا

فرزاد زمانی

بورس انرژی

علی اقدسی طارانی

مالی

ساسان گشتی خواه

اداری و پشتیبانی