کارمزدهای معاملات اختیار معامله

سکه طلا

 

  خریدار فروشنده
کارگزار 0/0008 ارزش هر قرارداد 0/0008 ارزش هر قرارداد
بورس کالا 0/0004 ارزش هر قرارداد 0/0004 ارزش هر قرارداد
حق نظارت سازمان 0/00016 ارزش هر قرارداد 0/00016 ارزش هر قرارداد
جمع 0/00136 ارزش هر قرارداد 0/00136 ارزش هر قرارداد

آخرین بروزرسانی: ۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۰


زعفران

 

  خریدار فروشنده
کارگزار 0/0008 ارزش هر قرارداد 0/0008 ارزش هر قرارداد
بورس کالا - -
حق نظارت سازمان - -
جمع 0/0008 ارزش هر قرارداد 0/0008 ارزش هر قرارداد

آخرین بروزرسانی: ۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۵


کارمزد تسویه و تحویل معاملات قراردادهای اختیار معامله

 

  حق نظارت سازمان
کارگزار 0/0004 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه
بورس کالا 0/001 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه
حق نظارت سازمان -
جمع 0/0014 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

آخرین بروزرسانی: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۰