بازار برق


مزایای معاملات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران

فرآیند ورود نیروگاه‌های تجدید پذیر به تابلو برق سبز

فرآیند ورود خریداران به تابلو برق سبز

 آن‌چنان که از نام بازار برق پیداست، معامله‌گران در این بازار به خرید و فروش برق می‌پردازند. برق در بورس انرژی ایران در اشکال فیزیکی و مشتقه معامله می‌شود و این دادوستد در بازارهای مختلفی چون مصرف‌کنندگان بزرگ، عمده‌فروشی برق، برق سبز و... صورت می‌پذیرد.
خریداران بازار فیزیکی برق، مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای یک مگاوات و شرکت‌های خرده‌فروشی‌ هستند. فروشندگان این بازار نیز نیروگاه‌های دارای قابلیت‌ عرضه در بازار برق بورس انرژی ایران‌اند.
در بازار عمده‌فروشی برق شرکت‌های توزیع و خرده‌فروش به‌عنوان خریدار و نیروگاه ها نیز به‌عنوان فروشنده از جمله بازیگران این بازار هستند. خریداران سلف نیز مصرف کنندگان بزرگ برق و شرکت‌های خرده‌فروشی‌اند و فروشندگان آن، نیروگاه‌های دارای قابلیت ‌عرضه در بازار برق بورس انرژی ایران هستند.