سایر اوراق بهادار و فرعی


مزایا و مراحل تحویل گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام چیست؟

 

بازار سایر اوراق بهادار قابل‌معامله شامل سه ابزار زیر است:    

اوراق گواهی ظرفیت صندوق سرمایه گذاری پروژه گواهی سپرده حامل‌های انرژی
سندی با امکان انجام معاملات ثانویه ابزاری برای تامین مالی از طریق جذب سرمایه اوراق بهاداری که سندی هستند بر مالکیت دارنده آن بر میزان مشخصی از حامل‌های انرژی
صدور اوراق، مشروط به اجازه‌ی وزارت نیرو تاسیس صندوق، مشروط به مجوز سازمان بورس پشتوانه این گواهی، قبض انبار استاندارد صادر شده توسط انبارهای مورد تایید بورس است.
انتشار به هدف: ۱- ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید ۲-کاهش قدرت نیروگاهی مشترکان موجود سرمایه گذاری وجوه تمجیع شده از عموم در ساخت و تکمیل پروژه‌های مشخص دو نوع : ۱-گواهی سپرده میعانات گازی ۲-گواهی سپرده نفت خام