تاریخچه شرکت


ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1373 در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری، ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺲ اﻧﺪاز و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. این کارگزاری در طی سال‌های اخیر کلیه معاملات خرد و کلان شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت را انجام داده است.

کارگزاری خبرگان سهام، کارگزار برتر و رتبه الف بورس اوراق بهادار در گزارشات ارائه شده توسط کانون کارگزاران و همچنین رکورددار بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران می‌باشد و جزء 10 کارگزار برتر حوزه بورس کالا در 10 سال گذشته و هم‌چنین پیشتاز در معاملات بورس انرژی در بین بیش از 80 کارگزار فعال در این حوزه نیز می‌باشد.

چشم انداز شرکت


چشم‌انداز ما پیشروی در صنعت کارگزاری بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی در داخل کشور با نگاه بر پیشرفت‌های جهانی و با اتکا به شرکای تجاری مجرب ، سرمایه انسانی متخصص و مشتریان وفادار، با رعایت اصل صداقت و امانت‌داری به منظور خلق بیشینه ارزش برای ذی‌نفعان و ایجاد فردایی بهتر.

اهداف راهبردی شرکت


فراهم نمودن دسترسی به کلیه مجوزهای کارگزاری و پیرو آن ارائه خدمات مجاز و متنوع و با کیفیت در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا و اصول اخلاق حرفه ای .

افزایش سهم بازار شرکت در سطح صنعت کارگزاری (از بعد حجم معاملات و ارزش معاملات) در بازارهای بورس، فرابورس، کالا و انرژی با به کارگیری ابزارهای مدیریتی اثر بخش و کارآمد در چارچوب صرفه صلاح شرکت و گروه.

بهبود مستمر خدمات قابل ارائه به مشتریان و رعایت اصول مشتری مداری به منظور ارتقای رضایت‌مندی مشتریان، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی و ارتقای وفاداری مشتریان به شرکت.

خلق ثروت از طریق ارزش آفرینی پایدار برای تمامی ذی‌نفعان و برقراری ارتباط بلند مدت با شرکای تجاری.

بهبود مستمر نظام راهبردی شرکتی و نظام کنترل داخلی در راستای افزایش شفافیت، بهبود کیفیت گزارشگری مالی و به منظور دستیابی به سایر هدف‌های عملیاتی.

استقرار نظام مدیریت ریسک اثر بخش و کار آمد.

استفاده بهینه از فناوری اطلاعات به منظور توسعه فعالیت‌های عملیاتی، توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ایجاد بستری امن و قابل اطمینان.

طراحی و ایجاد واحد تحقیق و توسعه و بازاریابی و برنامه‌ریزی برای دستیابی به بازارهای جدید و نوظهور با استفاده از تقویت دانش فنی و شناخت نیازهای مشتریان.