صندوق های سرمایه گذاری


صندوق سرمایه گذاری، روشی کم هزینه و کم ریسک برای سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه گذاری به کمک تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار، مبالغی را که آورده‌ی سرمایه‌گذاران مختلف است به‌صورت حرفه‌ای در صنایع مختلف، سرمایه گذاری می‌کنند و تلاش می‌کنند تا ریسک و بازده مطلوب صندوق را کنترل و مدیریت کنند.
سرمایه گذاری در بورس نیازمند تلاش و صرف زمان بسیار برای آموزش بورس است که این امر برای همه امکان‌پذیر نیست بنابراین صندوق‌ سرمایه گذاری یک روش آسان و سریع برای سرمایه گذاری در بورس، بدون نیاز به دانش و صرف زمان است.
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام در تاریخ 1390/04/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار ١٣٨٤ فعالیت خود را آغاز کرد.
متخصصین صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام می‌کوشند با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران صندوق شود.

 

صندوق اندیشه خبرگان سهام