عرضه و پذیرش


پذیرش چیست؟

به فرآیندی که شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازار سرمایه اقدام به انطباق شرایط خود با شرایط مد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار می‌نمایند پذیرش می‌گویند. در این فرآیند، مشاور پذیرش شخصی است که به نمایندگی از متقاضی پذیرش اقدام به انجام فعالیت‌های لازم برای دریافت مجوز پذیرش می‌کند.

 

عرضه چیست؟

فرآیند انتشار اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فراهم شدن امکان انجام خرید و فروش بر روی این اوراق را عرضه می‌گویند.

 

مزایای پذیرش شرکت‌ها در بورس چیست؟

-معافیت‌های مالیاتی
-نزدیک شدن ارزش سهام شرکت به ارزش واقعی آن
-اعتماد سازی و فروش بیشتر محصولات 
-تامین مالی کسب و کار بدون هزینه‌ی بهره
-تسهیل خرید و فروش سهام شرکت و نقدشوندگی بالا
-استفاده از سهام شرکت به‌عنوان وثیقه بانکی و دریافت تسهیلات
-تسهیل انتشار اوراق مشارکت و تامین مالی کسب و کار

 

لیست برخی از شرکت‌هایی که ما مشاور پذیرش و عرضه آن‌ها بوده ایم


1390

پذیرش و عرضه شرکت پالایشگاه بندرعباس (شبندر)

1392

پذیرش و عرضه شرکت نفت سپاهان (شسپا)

1394

عرضه شرکت پتروشیمی مبین (مبین)

1398

پذیرش و عرضه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)

شرایط عمومی پذیرش در بورس تهران


۱-متقاضی باید دارای سهام با نام و دارای حق رای باشد. ۲-محدودیت قانونی موثر و خاصی برای نقل و انتقال سهام وی وجود نداشته باشد. ۳-بهای اسمی آن کامل پرداخت شده باشد. ۴-شرکت زیان انباشته نداشته باشد. ۵- حسابرس شرکت از حسابرسان معتمد سازمان باشد. ۶-گزارش حسابرسی شرکت در دو دوره مالی قبل (که حداقل یک دوره آن سال مالی کامل باشد) عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. ۷-دعاوی حقوقی له یا علیه متقاضی که اثر با اهمیتی بر صورت‌های مالی داشته باشند وجود نداشته باشد. ۸-ا سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) متقاضی مطلوبیت داشته باشد.

 

شرایط اختصاصی پذیرش در بورس تهران


شرایط بازار اول بازار دوم
بازار اصلی بازار فرعی
حداقل سرمایه (میلیارد ریال) ۲۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵۰۰ میلیارد ریال ۶۰۰ میلیارد ریال
حداقل تعداد سهامداران ۱۰۰۰ نفر ۷۵۰ نفر ۲۵۰ نفر
حداقل سابقه فعالیت شرکت ۳ سال ۳ سال ۲ سال
سودآوری ۳ دوره اخیر ۲ دوره اخیر ۱ دوره اخیر
حداقل نسبت مالکانه ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۱۵ درصد

 

شرایط عمومی پذیرش در فرابورس ایران


1. سهام شرکت متقاضی نزد سازمان ثبت شده باشد.
2. محدودیت قانونی موثر و خاصی برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.
3. حسابرس شرکت از حسابرسان معتمد سازمان باشد.
4. دعاوی حقوقی له یا علیه متقاضی که اثر با اهمیتی بر صورت‌های مالی داشته باشند وجود نداشته باشد.

 

شرایط اختصاصی پذیرش در فرابورس ایران


شرایط بازار اول بازار دوم بازار شرکت‌های کوچک و متوسط
حداقل سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۵۰ میلیارد ریال -
نوع سهام (با نام / بی‌نام) با نام با نام -
بهای اسمی سهام تماما پرداخت شده باشد تماما پرداخت شده باشد -
حداقل تعداد سهامداران ۲۰۰ نفر - -
حداقل سابقه‌ی فعالیت شرکت ۲ سال ۱ سال -
گزارش مقبول یا مشروط حسابرسی حداقل دو دوره‌ی اخیر حداقل دو دوره‌ی اخیر حداقل یک دوره‌ی اخیر
سودآوری حداقل یک دوره اخیر - -
زیان انباشته نداشته باشد - -
حداقل نسبت مالکانه ۱۵ درصد - -

دانلود

دستورالعمل ها و فرم ها


فرم پذیرش بورس
فرم پذیرش فرابورس
فرم‌های پذیرش عمومی
فرم پذیرش سازمان
دستورالعمل پذیرش بورس
دستورالعمل پذیرش فرابورس
قرارداد مشاور پذیرش