بازار اختیار معامله


اختیار معامله یا (option) چیست؟

یکی از انواع قراردادهای مشتقه‌، اختیار معامله است. اختیار معامله در دو طرف خرید و فروش معامله می‌شود.
قرارداد اختیار خرید‌، حق خرید دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، به خریدار  می‌دهد و نه الزام انجام آن را.و در مقابل یک قرارداد اختیار فروش نیز حق فروش دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، به خریدار می‌دهد و نه الزام انجام آن را.با توجه به ریسک بالای معاملات قراردادهای اختیار معامله و پیچیدگی‌های امور مربوط به هر قرارداد بهتر است افرادی که دانش و تخصص کافی در این حوزه دارند به انجام این معاملات اقدام نمایند. کارگزاری خبرگان سهام با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات برخط قراردادهای اختیار معامله‌، پاسخ‌گوی نیازهای معاملاتی شما در حوزه بازار مشتقات می‌باشد.

ثبت نام و دریافت کد معاملاتی

 

سامانه معاملات بازار مشتقه